About
Shop
Contact Us

Gaeilge

Cara na Lobhar

Déanann an tAthair Peyton cur síos ar obair éachtach an Athar Luis Ruiz, SJ, ar son na lobhar sa tSín.

1999.11.30.

Domhnach na Measarachta 3 Feabhra 2008

Seo dhíbh roinnt cúnamh do cheiliúradh liotúirge an Aifrinn don 3ú Domnach na Bliana.

1999.11.30.

Soiscéal na Taise

Pléann Peter McVerry an ceangal a chaithfidh a bheith ann idir an creideamh agus cearta na mbocht.

1999.11.30.

Luachanna an duine dhaonna faoi ionsaí?

Sé intinn an Phápa do Mhí Bhealtaine 2008 ná: Go mbaine Críostaithe leas as an litríocht, na healaíona agus as na meáin chumarsáide chun luachanna an duine dhaonna a chosaint agus a fhorbairt. Scríobhann Críostóir Ó Floinn an t-alt seo chun an intinn seo a léiriú.

1999.11.30.

An Fear a Thit

I Lúnasa 1991 bhí an tAthair Seán Ó Guibhne i dtimpiste eitleáin i Nairobi. Tháinig sé as ina bheo agus seo a scéal.

1999.11.30.

Ar Thóir na fírinne

Sé intinn choitianta an Phápa do Mhí Mheithimh 2008 ná: Go raibh cairdeas domhain pearsanta ag Críostaithe le Críost ionas go mbeidh ar a gcumas neart a ghrá a thaispeáint do chách lena mbuaileann siad. Léiríonn Leon Ó Giolláin. 

1999.11.30.

Cúrsaí Teaghlaigh in Éirinn ar Bhruach ar Fichiú hAonú haois

Rinne Finola Uí Chinnéide staidear cuimsitheach ar an dteaghlach in Éirinn don leabhar Cottage to Creche; Family Change in Ireland.(2001) Anseo tugann sí blaiseadh de torthaí an staidéir sin.

1999.11.30.

Lá Domhanda na n-Óg agus Athnuachan Beatha

Sí intinn mhiseanach an Phápa do Mhí an Iúil 2008 ná: Go n-adhnaí Lá Domhanda na nÓg (in Sydney na hAstráile) daoine óga le grá diaga agus go spreagfar iad chun bheith ina síoladóirí dóchais do dhaonnacht úrnua. Tugann Carly-Anne Gannon cuntas dúinn faoi mar a d’fhág a h-eachtraí i gKöln sa bhliain 2005 rian

1999.11.30.

Glaoch chun na naofachta

Deir an tAthair Mícheál Mac Eochagáin: “Is é an t-aon díomá sa saol seo ná gan a bheith naofa.” Múineann sé an diagacht i gCliarscoil Mhór Pheadair i Zomba, Malawi.

1999.11.30.

Tiomna mairtírigh

Trí bliana sular maraíodh é scríobh an tAthair Christian de Chergé OCSO litir agus sheol chuig a chlann í, “le hoscailt i gcás mo bháis”. Tiomna mairtírigh a bhí inti.

1999.11.30.

Féile na Samhna – an bhunchiall

Is féidir iarsmaí den chultúr Cheilteach a aithint taobh thiar de Shollúntas na Naomh Uile agus de Chuimhneachán na bhFíréan Uile atá marbh. Míníonn Dáithí Ó hÓgáin dúinn bunchiall Féile na Samhna.

1999.11.30.

Téacs an Aifrinn do Shollúntas Phádraig Naofa

Seo téacs an Aifrinn do Shollúntas Phádraig Naofa – 17ú Márta – agus iomainn a oireann dó.

1999.11.30.
Online Shop