About
Shop
Contact Us

Gaeilge

Domhnach na Measarachta 3 Feabhra 2008

Seo dhíbh roinnt cúnamh do cheiliúradh liotúirge an Aifrinn don 3ú Domnach na Bliana.

1999.11.30.

Soiscéal na Taise

Pléann Peter McVerry an ceangal a chaithfidh a bheith ann idir an creideamh agus cearta na mbocht.

1999.11.30.

Luachanna an duine dhaonna faoi ionsaí?

Sé intinn an Phápa do Mhí Bhealtaine 2008 ná: Go mbaine Críostaithe leas as an litríocht, na healaíona agus as na meáin chumarsáide chun luachanna an duine dhaonna a chosaint agus a fhorbairt. Scríobhann Críostóir Ó Floinn an t-alt seo chun an intinn seo a léiriú.

1999.11.30.

An Fear a Thit

I Lúnasa 1991 bhí an tAthair Seán Ó Guibhne i dtimpiste eitleáin i Nairobi. Tháinig sé as ina bheo agus seo a scéal.

1999.11.30.

Ar Thóir na fírinne

Sé intinn choitianta an Phápa do Mhí Mheithimh 2008 ná: Go raibh cairdeas domhain pearsanta ag Críostaithe le Críost ionas go mbeidh ar a gcumas neart a ghrá a thaispeáint do chách lena mbuaileann siad. Léiríonn Leon Ó Giolláin. 

1999.11.30.

Cúrsaí Teaghlaigh in Éirinn ar Bhruach ar Fichiú hAonú haois

Rinne Finola Uí Chinnéide staidear cuimsitheach ar an dteaghlach in Éirinn don leabhar Cottage to Creche; Family Change in Ireland.(2001) Anseo tugann sí blaiseadh de torthaí an staidéir sin.

1999.11.30.

Lá Domhanda na n-Óg agus Athnuachan Beatha

Sí intinn mhiseanach an Phápa do Mhí an Iúil 2008 ná: Go n-adhnaí Lá Domhanda na nÓg (in Sydney na hAstráile) daoine óga le grá diaga agus go spreagfar iad chun bheith ina síoladóirí dóchais do dhaonnacht úrnua. Tugann Carly-Anne Gannon cuntas dúinn faoi mar a d’fhág a h-eachtraí i gKöln sa bhliain 2005 rian

1999.11.30.

Glaoch chun na naofachta

Deir an tAthair Mícheál Mac Eochagáin: “Is é an t-aon díomá sa saol seo ná gan a bheith naofa.” Múineann sé an diagacht i gCliarscoil Mhór Pheadair i Zomba, Malawi.

1999.11.30.

Tiomna mairtírigh

Trí bliana sular maraíodh é scríobh an tAthair Christian de Chergé OCSO litir agus sheol chuig a chlann í, “le hoscailt i gcás mo bháis”. Tiomna mairtírigh a bhí inti.

1999.11.30.

Féile na Samhna – an bhunchiall

Is féidir iarsmaí den chultúr Cheilteach a aithint taobh thiar de Shollúntas na Naomh Uile agus de Chuimhneachán na bhFíréan Uile atá marbh. Míníonn Dáithí Ó hÓgáin dúinn bunchiall Féile na Samhna.

1999.11.30.

Téacs an Aifrinn do Shollúntas Phádraig Naofa

Seo téacs an Aifrinn do Shollúntas Phádraig Naofa – 17ú Márta – agus iomainn a oireann dó.

1999.11.30.
Online Shop