About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Thursday, 29th September, 2022
Readings in English
Next Sunday's Readings

CHAD LÉACHT  

Sliocht as leabhar Dainéil      7:9-10. 13-14
Bhí míle míle ag fónamh dó.

Bhí mé ag faire:
Cuireadh cathaoireacha ríoga ina n-ionad agus shuigh Sinsear na Laethanta.
Bhí a éide ar lí an tsneachta, agus folt a chinn mar olann ghlan.
Ba lasair thintrí a chathaoir ríoga, agus ba thine spréacharnach a rothaí.
Ling sruth tine agus bhrúcht amach roimhe.
Bhí míle míle ag fónamh dó agus deich míle de dheich mílte ina seasamh os a chomhair.
Shuigh an chúirt i mbreithiúnas, agus osclaíodh na leabhair.throne-of-god1
Chonaic mé i bhfíseanna oíche.

Féach! neach ag teacht ar néalta neimhe, amhail Mac an Duine.
Tháinig sé chun Sinsir na Laethanta, agus cuireadh os a chomhair é.
Dó siúd tugadh tiarnas, glóir is ardfhlaitheas,
go bhfónfadh dó an uile phobal, chine agus theanga.
Tiarnas síoraí a thiarnas, nach rachaidh ar ceal,
ná ní scriosfar a ríocht.

Briathar an Tiarna       Buíochas le Dia

_________________________________

CÉAD LÉACHT  (Malairt)

Sliocht as leabhar Apacailipsis         12:7 – 12
Níor mhór do Mhícheál agus dá chuid aingeal troid leis an dragan.

Ansin bhris cogadh amach sna flaithis, níor mhór do Mhícheál agus dá chuid aingeal troid leis an dragan. D’fhreagair an dragan agus a chuid aingeal an cath, ach ní rug siad bua, agus ní bhfuarthas a n-ionad sna flaithis feasta. An dragan mór, an nathair nimhe chianaosta, an té ar a dtugtar an Diabhal agus Sátan, an té a mheallann an saol go léir, teilgeadh chun na talún é, agus teilgeadh a aingil mar aon leis. Agus chuala mé guth tréan sna flaithis á rá:
Anois tá slánú agus neart agus tiarnas ár nDé agus údarás a Chríost tagtha, óir teilgeadh anuas cúisitheoir ár mbráithre, an té a bhíodh á gcúisiú os comhair Dé de lá agus d’oíche. Agus rug siad bua air trí fhuil an Uain, agus trí bhriathar a bhfianaise mar nár chás leo a n-anam thar an mbás. Uime sin, bíodh lúcháir oraibh a fhlaitheasa, agus sibhse a chónaíonn iontu. Is mairg don talamh, agus don fharraige, óir chuaigh an diabhal síos chugaibh faoi chuthach feirge agus a fhios aige nach bhfuil aige ach uain ghearr.”

***********************

Briathar an Tiarna         Buíochas le Dia

Psalm le Freagra       Sm 137
Freagra                         Seinnfidh mé duit i bhfianaise na n-aingeal, a Thiarna

1. A Thiarna, gabhaim buíochas leat ó chroí;
óir d’éist tú le briathra mo bhéil.
Seinnfidh mé duit i bhfianaise na n-aingeal;
agus sléachtfaidh mé ag do theampall naofa.           Freagra

2. Gabhaim buíochas leat as ucht do bhuanghrá agus do dhílse,
a sháraíonn ar [ar chualamar riamh fút].
D’éist tú liom nuair a ghlaoigh mé ort;
agus chuir tú le neart m’anama.                                  Freagra

3. Molfaidh ríthe uile na cruinne thú, a Thiarna,
nuair a chluinfidh siad briathra do bhéil.
Canfaidh siad faoi shlite an Tiarna:
“Nach éachtach í glóir an Tiarna!”                              Freagra    

Alleluia Véarsa                Ps 102:21
Alleluia, Alleluia!
Molaigí an Tiarna, a aingle uile an Tiarna, a lucht fónaimh a dhéanann a thoil.
Alleluia!

SOISCÉAL

Go raibh an Tiarna libh.      Agus le do spiorad féin
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Eoin
    1:47-51      Glóir duit, a Thiarna.
Feicfidh sibh aingil Dé ag dul suas agus ag teacht anuas ar Mhac an Duine.

angelsascendingdescendingChonaic Íosa Natanael ag teacht chuige agus dúirt ina thaobh:
Sin Iosraelach dáiríre nach bhfuil aon fheall ann.
Cén chaoi a n-aithníonn tú mé?” arsa Natanael leis.
D’fhreagair Íosa:
Sular ghlaoigh Pilib ort,ar sé leis, “agus tú faoin gcrann fígí, chonaic mé thú.”
D’fhreagair Natanael é: A raibí, is tú mac Dé, is tú rí Iosrael.
D’fhreagair Íosa:
“De bhrí go ndúirt mé leat, ar sé leis, go bhfaca mé thú faoin gcrann fígí creideann tú. Feicfidh tú nithe is mó ná iad seo. Go deimhin féin, a deirim libh,” ar sé leis, “go bhfeicfidh sibh na flaithis ar oscailt agus aingil Dé ag dul suas agus ag teacht anuas ar Mhac an Duine.”

Soiscéal an Tiarna.     Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart