About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Tuesday, 11th May, 2021
Readings in English
Next Sunday's Readings

 

CÉAD LÉACHT
 
Sliocht as Gníomhartha na nAspal          16:22-34
Creid sa Tiarna Íosa agus beidh tú féin agus do theaghlach slán.

Thug pobal Filipí fogha faoi Phól agus Síolas; Rinne na giúistísí na héadaí a sracadh díobh agus d’ordaigh iad a bhualadh le slata. Tar éis dóibh iad a léasadh ó thalamh chaith siad isteach i bpríosún iad agus d’ordaigh don choimeádaí iad a choinneáil go daingean. Nuair a fuair an coimeádaí an t-ordú sin, chuir sé iad sa chillín ba fhaide isteach agus dhaingnigh a gcosa i gceap adhmaid.

we'e still hereTimpeall meán oíche bhí Pól agus Síleas ag guí agus ag canadh iomann do Dhia agus na príosúnaigh eile ag éisteacht leo. Go tobann tharla crith mór talún agus luascadh an príosún ó bhonn. Osclaíodh na doirse uile ar an bpointe agus thit na slabhraí de chách. Dhúisigh an coimeádaí as a chodladh agus nuair a chonaic sé doirse an phríosúin ar leathadh, tharraing sé a chlaíomh le hintinn é féin a mharú agus é á cheapadh go raibh na príosúnaigh go léir teite. Scairt Pól air, áfach, in ard a ghutha: “Ná déan aon díobháil duit féin,” ar seisean, “táimid go léir anseo.”

D’iarr an coimeádaí solas a thabhairt
chuige, ansin rith sé isteach agus chaith é féin ag glúine Phóil agus Shíleas agus é ar crith le heagla. Ansin sheol sé amach iad agus d’fhiafraigh díobh: “Cad atá le déanamh agam, a mháistrí, go slánófaí mé?” “Creid sa Tiarna Íosa,” ar siadsan, “agus beidh tú féin agus do theaghlach slán.” Agus d’fhógair siad briathar an Tiarna dó féin agus dá raibh sa teach leis. Dá fhad amach san oíche a bhí sé, thug sé leis iad agus nigh a gcréachtaí; agus baisteadh é féin agus a líon tí go léir ar an bpointe. Ansin thug sé isteach ina theach iad agus chuir cóir bia os a gcomhair. Rinne sé féin agus a theaghlach gairdeas go raibh an creideamh faighte aige i nDia.

Briathar Dé.  

Salm le freagra                  Sm 137
Freagra                                  Síneann tú do lámh chugam do mo shaoradh, a Thiarna

Malairt le freagra            Alleluia!

1. A Thiarna, gabhaim buíochas leat ó chroí;
óir d’éist tú le briathra mo bhéil.
Seinnfidh mé duit i bhfianaise na n-aingeal;
agus sléachtfaidh mé ag do theampall naofa.  Freagra 

2. Gabhaim buíochas leat as ucht do bhuanghrá agus do dhílse,
a sháraíonn ar [ar chualamar riamh fút].
D’éist tú liom nuair a ghlaoigh mé ort;
agus chuir tú le neart m’anama.                         Freagra 

3. Síneann tú do lámh chugam do mo shaoradh;
agus fóirfidh tú orm le do dheasláimh.
Maireann do bhuanghrá go síoraí, a Thiarna;
ná caith dímheas ar shaothar do lámh.            Freagra

SOISCÉAL
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh               
Eoin 16:5-11
Mura n-imeoidh mé ní thiocfaidh an tAbhcóide chugaibh


S
an am sin dúirt Íosa lena dheisceabail:

“Táim ag imeacht anois, go dtí an té a chuir uaidh mé,
agus ní fhiafraíonn aon duine agaibh díom,
‘ Cá bhfuil tú ag dul?’
gifts-of-the-holy-spiritAch de bhrí gur dhúirt mé an méid sin libh,
líon bhur gcroí de bhrón.
Insím an fhírinne daoibh, áfach:
is é bhur leas mise a imeacht,
mar mura n-imeoidh mé,
ní thiocfaidh an tAbhcóide chugaibh;
ach má imím, cuirfidh mé chugaibh é.
Agus nuair a thiocfaidh sé,
áiteoidh sé ar an saol go bhfuil an éagóir aige
i dtaobh an pheaca,
agus i dtaobh an chirt,
agus i dtaobh an bhreithiúnais.
I dtaobh an pheaca, de bhrí nár chreid siad ionam;
i dtaobh an chirt, de bhrí go bhfuilim ag triall ar an Athair;
i dtaobh an bhreithiúnais, de bhrí go bhfuíl daorbhreith
tugtha cheana féin ar phrionsa an tsaoil seo.

Soiscéal Dé.


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart