About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Saturday, 25th September, 2021
Readings in English
Next Sunday's Readings

CÉAD LÉACHT                  

Sliocht as leabhar Zachária         2:5-9. 14-15

Táimse ag teacht chun cónaí a dhéanamh i do lár.

Jerusalem wallsDardaigh mé mo shúile agus chonaic mé fís eile. Is amhlaidh a bhí fear a raibh dorú tomhais ina láimh aige le feiceáil agam.
“Cá bhfuil tú ag dul?” arsa mise leis.
“Chun Iarúsailéim a thomhas,” ar seisean liom, “féachaint cad é a leithead agus a fad.”

Ansin d’fhan an t-aingeal a bhí ag caint liom ina sheasamh agus tháinig aingeal eile chuige agus dúirt sé leis:
Rith leat agus abair leis an ógánach sin go gcaithfear Iarúsailéim a fhágáil gan bhallaí mar gheall ar oll-líon na ndaoine agus na mbeithíoch a bheidh inti. ‘Óir beidh mise thart timpeall uirthi mar bhalla tine,’ a deir an Tiarna, ‘agus beidh mé mar ghlóir di ina lár.’”

Abair amhrán agus déan gairdeas,
a iníon Shíón;
óir, féach, táimse ag teacht
chun cónaí a dhéanamh i do lár,
a deir an Tiarna.
Ceanglófar a lán náisiún leis an Tiarna an lá sin;
beidh siad ina bpobal aige.

Briathar an Tiarna                    Buíochas le Dia

Salm le Freagra                     Irimia  31
Freagra :                                   Cumhdóidh an Tiarna  mar a dhéanann aoire a thréad.

1. Éistigí briathar an Tiarna, sibhse a chiníocha!
Insígí é seo do na hoileáin in imigéin:
‘An té a scaip Iosrael, cruinneoidh sé é,
cumhdóidh sé é mar a dhéanann aoire a thréad.’            Freagra

2. Óir d’fhuascail an Tiarna Iacób,
thug slán é as láimh a bhí ní ba láidre ná é.
Tiocfaidh siad agus canfaidh ar mhullach Shíón;
baileoidh siad in éineacht chun maitheasaí an Tiarna    Freagra

3. Is ansin a ghairdeoidh an mhaighdean sa rince,
déanfaidh ógánaigh agus seanóirí [meidhir];
fillfidh mise a ndobrón i ngairdeachas;
tabharfaidh mé sólás agus faoiseamh ar lorg a ndóláis   Freagra

SOISCÉAL

Go raibh an Tiarna libh.                    Agus le do spiorad féin
Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Lúcás            9:43-45         Glóir duit, a Thiarna.
Tá Mac an Duine le tabhairt ar láimh do dhaoine.
Bhí eagla orthu ceist a chur air mar gheall ar an bhfocal sin.


crucifiedAgus nuair ab ionadh le cách a raibh á dhéanamh aige, dúirt sé lena dheisceabail:
“Gabhaigí chugaibh na briathra seo in bhur gcluasa, óir tá Mac an Duine le tabhairt ar láimh do dhaoine.

Ach níor thuig siad an focal sin; bhí a bhrí ceilte orthu ionas nach bhfeicfidís é, agus bhí eagla orthu ceist a chur air mar gheall ar an bhfocal sin.

Soiscéal an Tiarna.             Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart