About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Catholic Ireland

Liturgical Readings for : Saturday, 24th February, 2024
Readings in English
Next Sunday's Readings

CÉAD LÉACHT           

Sliocht as an céad leabhar Deotranaimí               26:16-19
B
eidh sibh i do phobal coisricthe don Tiarna faoi mar a gheall sé.

Dúirt Maois leis an bpobal:

Ordaíonn an Tiarna do Dhia duit inniu na dlíthe agus na reachtanna seo a chomhlíonadh; ní foláir duit iad a choimeád le barr cáiréise le do chroí go hiomlán agus le d’anam go hiomlán.

Tá an dearbhú seo déanta agat inniu faoin Tiarna: gurb é do Dhia é, ach ar choinníoll go leanfaidh tú a bhealaí, go gcoimeádfaidh tú a dhlíthe, a aitheanta agus a reachtanna, agus go n-éistfidh tú lena ghlór.

Agus tá an dearbhú seo déanta fútsa inniu ag an Tiarna: go mbeidh tú aige mar phobal ar leith leis féin, faoi mar a gheall sé duit, ach ar choinníoll go gcoimeádfaidh tú a aitheanta go léir; agus go gcuirfidh sé thú os cionn na náisiún uile a rinne sé chun molta agus clú agus onóra; agus go mbeidh tusa i do phobal coisricthe don Tiarna faoi mar a gheall sé.”

Briathar an Tiarna                  Buíochas le Dia  

Salm le Freagra                   Sm 118
Freagra                                    Is aoibhinn dóibh siúd a chomhlíonann dlí an Tiarna

I.  Is aoibhinn dóibh siúd a bhfuil a slí gan locht, a chomhlíonann dlí an Tiarna.
Is aoibhinn dóibh siúd a dhéanann de réir a thola, a iarrann é óna gcroí go hiomlán.             Freagra

2. Thug tú do phroiceapta chun go gcomhlíonfaí iad go beacht.
Á, dá mbeadh mo slite socraithe go daingean chun do reachtanna uile a choimeád.               Freagra

3. Molfaidh mé thú le dílseacht chroí ag foghlaim d’fhoraitheanta dom.
Déanfaidh mé de réir do reachtanna; ná tréig mé ar fad.                                                               Freagra

SOISCÉAL

Go raibh an Tiarna libh.             Agus le do spiorad féi
Sliocht as Soiscéal naofa de réir Naomh Matha          5:43-48           Glóir duit, a Thiarna.
Bígí foirfe faoi mar atá bhur nAthair neamhaí foirfe.

San am sin dúirt Íosa lena dheisceabail:
“Chuala sibh go ndúradh: Bíodh grá agat do do chomharsa agus agat do do namhaid.’
Ach is é a deirimse libh, bíodh grá agaibh do bhur naimhde agus guígí ar son bhur ngéarleantóirí; sin mar a bheidh sibh in bhur gclann ag bhur nAthair atá ar neamh, a chuireann faoi deara dá ghrian éirí ar olc agus ar mhaith, agus a fhearann báisteach ar chóir agus ar mhíchóir.

Óir, má thugann sibh grá dóibh seo a thugann grá daoibh, cad é an tuarastal atá ag dul daoibh? Nach ndéanann na poibleacánaigh féin an rud céanna? Agus mura mbeannaíonn sibh ach do bhur mbráithre amháin, an ndéanann sibh aon ní thar na bearta? Nach ndéanann na págánaigh féin an rud céanna?

Bígí foirfe, dá bhrí sin, faoi mar atá bhur nAthair neamhaí foirfe.

Soiscéal an Tiarna.        Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart