About
Shop
Contact Us

Mass Readings

Liturgical Readings for : Sunday, 23rd June, 2024
Today's Readings
Readings in English

CÉAD LÉACHT

Sliocht as an Leabhar Iób, Fáidh.       38:1. 8-11
Anseo a theilgfear do thonnta uaibhreacha droim ar ais.

D’fhreagair an Tiarna Iób ansin as an anfa gaoithe agus dúirt:
 Cé a d’iaigh an mhuir isteach le comhlaí,God to job
Nuair a bhrúcht sí amach as an mbroinn?

Nuair a chuir mé an néal mar éide uirthi,
Agus an scamall dubh mar bhindealán uimpi.
Chuir mé teorainn léi,
Agus shocraigh mé barraí agus doirse di.
Agus dúirt mé:
An fad seo a thiocfaidh tú, ach gan teacht thairis seo;
Anseo a theilgfear do thonnta uaibhreacha droim ar ais.”

Briathar an Tiarna                    Buíochas le Dia

Salm le Freagra                     Sm 106
Freagra                                     Ceiliúraigí an Tiarna óir maireann a ghrá go síorai.

Malairt Freagra                   Alleluia!

I. An mhuintir a sheol an mhuir i longaa dhéanamh tráchtála ar an aigéan ollmhór,
chonaic siad oibreacha an Tiarna agus a iontais san fharraige.                                                          Freagra

2. Labhair seisean agus mhúscail gaoth na doininne, thóg tonnta na mara suas go hard.
D’éirigh siad chun na spéartha is thit chun an duibheagáin; bhí a n-anam á shnoí sa ghátar.     Freagra

3. Agus scread siad ar an Tiarna ina n-anacair, agus sheol sé as a dtrioblóidí amach iad.
Chiúnaigh sé an t-anfa go raibh ina leoithne, agus thit tonnta na mara ina dtost.                         Freagra

4. Bhí lúcháir orthu toisc iad a bheith ciúin; agus threoraigh sé iad chun cuain a méine.
Gabhaidís buíochas leis .an Tiarna as ucht a ghrá agus as ucht a iontas do chlann na ndaoine. Freagra

DARA LÉACHT

Sliocht as céad Litir Naomh Pól chuig Coirintigh     5:14-17
Tá gach rud cruthaithe as an nua.

new clothes in christ A bhráithre, tá grá do Chríost dár dtiomáint ón uair a d’aithníomar go bhfuair aon duine amháin bás ar son cách uile agus dá réir sin go bhfuil an uile dhuine tar éis bháis. Agus fuair sé bás ar son cách d’fhonn is nach ar mhaithe leo féin a mhairfeadh na beo feasta ach ar mhaithe leis an té sin a fuair bás ar a son agus a d’aiséirigh ó mhairbh.

As seo amach dá bhrí sin ní dhéanaimid neach ar bith a mheas do réir caighdeáin shaolta. Más ea féin go ndearnamar Críost a mheas de réir an chaighdeáin sin tráth, ní dhéanaimid amhlaidh a thuilleadh.

Mar, aon duine atá i gCríost, is duine é atá cruthaithe as an nua; tá an sean i léig, féach, agus tá an nua tagtha.

Briathar an Tiarna                    Buíochas le Dia

Alleluia Véarsa                     Lc 7: 16
Alleluia, alleluia!
Tá fáidh mór éirithe inar measc”; Rinne Dia a phobal a fhiosrú.
Alleluia!

SOISCÉAL

Go raibh an Tiarna libh.         Agus le do spiorad féin
Sliocht as Soiscéal naofa de réir Naomh Marcas 4:35-41          Glóir duit, a Thiarna.
Cé hé an duine seo a rá go ndéanann gaoth agus farraigí rud air?

Nuair a bhí an tráthnóna ann an lá sin, dúirt Íosa lena dheisceabail :
Téimis trasna anonn.”
Agus ag fágáil an tslua ina ndiaidh, thug siad leo é sa bhád mar a bhí sé, agus bhí báid eile á thionlacan.

Christ and the StormGiorgio de Chirico, 1914  D’éirigh cuaifeach mór gaoithe, agus bhí na farraigí ag bualadh an bháid sa chaoi go raibh sí ag líonadh cheana féin. Bhí sé féin i ndeireadh an bháid ina chodladh agus a cheann ar an bpillín, agus mhúscail siad é agus dúirt leis:
A Mháistir, an ea nach cás leat go bhfuil an bás againn?”

Agus ar dhúiseacht dó, bhagair sé ar an ngaoth agus dúirt leis an bhfarraige:
Éist, bí socair!” Agus thit an ghaoth, agus bhí sé ina théigle mhór.

Dúirt sé leo:
Cén fáth a bhfuil an eagla seo oraibh?
An ea nach bhfuil creideamh agaibh?”

Bhí uamhan agus eagla orthu agus bhí siad á rá eatarthu féin:
“Cé hé an duine seo, más ea, a rá go ndéanann gaoth agus farraige rud air?”

Soiscéal an Tiarna.        Moladh duit, a Chriost


AN BÍOBLA NAOFA
© An Sagart